8. Herren - Team ChinaSeason 13/14

Spieler
Lian Duan
Zonglin Liu
Wailoom Lo
Daixing Lu
Xu Lu
Haitao Luan
Ding Luo
Zhan Niu
Qingwei Tang
Chao Wang
Liang Xu
Xiang Yao
Longxi Zhang
Yi Zhang
Yumeng Zhang
Yi Zhao

 
Trainer: Jacek Rogalski